Haalbare doelen

Een goede strategie bevat duidelijke en haalbare doelen. Traditioneel richt pensioencommunicatie zich vooral op het informeren van mensen. Maar uiteindelijk gaat het om gedrag.

Werk ook (of vooral) aan houdings- en gedragsdoelen

Kennisdoelen zijn populair in ‘pensioenland’. Best opmerkelijk, omdat het overdragen van kennis ontzettend moeilijk is. Daarbij komt dat kennis maar beperkt gerelateerd is aan actief gedrag als het om pensioen gaat. Veel effectiever is communicatie gericht op het ombuigen van een overtuiging of communicatie die rechtstreeks aanzet tot gedrag.

Wees relevant!

Communiceer alleen wat relevant is en begrijpelijk. Wie te veel details communiceert, loopt het risico dat de doelgroep de boodschap opzij legt. Een negatieve ervaring (‘dit is niet voor mij bedoeld’) vergroot het risico dat de ontvanger een volgende keer de uiting helemaal niet bekijkt. Durf persoonlijk te zijn en beperk je in eerste instantie tot de kern van de zaak.