Paper

Pension Participants’ Attitudes, Beliefs, and Emotional Responses to the New Dutch Pension System

Samen met Lisa Brüggen en Jorn Hoofs schreef ik een onderzoeksartikel over de reacties van mensen op een uitleg van de nieuwe regels voor pensioen. We bestudeerden de houding, overtuigingen en emoties van mensen na het lezen van een eenvoudige uitleg van het nieuwe pensioenstelsel. De resultaten laten zien dat (vaak intense) emoties, overtuigingen en attitudes van invloed zijn op de manier waarop neutrale informatie wordt gelezen en geaccepteerd. In de paper staan een aantal suggesties hoe we in communicatie hiermee om kunnen gaan.