Hoe communiceer je over het Pensioenakkoord?

Communiceren over de nieuwe regels voor pensioen

Hoe vertellen we Nederlanders wat er straks gaat veranderen aan hun pensioen? Wat kunnen ze begrijpen en waar haken ze af? En wat wil men graag weten? Op deze vragen heb ik als lid van de expertgroep van het werkverband Informatie, Communicatie en Keuzebegeleiding van het Ministerie van SZW, samen met de andere leden een antwoord proberen te vinden.