Het pensioenakkoord & communicatie

Op 7 juli 2020 organiseerde de Pensioenfederatie, het Verbond van Verzekeraars en Netspar een online conferentie over het Pensioenakkoord. Samen met Stijn van Schijndel mocht ik een deelsessie presenteren over communicatie over het akkoord.